Wittgenstein i Skjolden

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) frå Austerrike var ein av dei største filosofane på 1900-talet. Med dei to verka Tractatus Logico-Philosopichus og Filosofiske undersøkingar har han vore retningsgivande for mellom anna logikk og språkfilosofi.

Hausten 1913, 24 år gammal, braut han opp frå det akademiske livet i Cambridge og drog til Norge for å få ro til å arbeida med logikken. Ferda enda i Skjolden innerst i Sognefjorden. Her førte han opp eit hus som han nytta når han var i Skjolden.

I 1958 vart huset flytta til Bolstadmoen i Skjolden. Her vart det bygd oppatt med nokre endringar. I 2014 vart Stiftinga Wittgenstein i Skjolden etablert. Og arbeidet byrja med å få flytta huset tilbake til den intakte grunnmuren. Huset vart demontert i 2017, attreist i 2018 og innvia i 2019. I 2021 freda Riksantikvaren huset og området i kring.

Les meir om prosjektet og kva du kan oppleve i dag på nettsida til SWiS: stiftinga-wittgenstein.no

Brosjyre (trykk på for større versjon):