Liste med bedrifter, lag og organisasjonar i området:

– IL Fanaråk, https://www.fanaraak.no/

– Fortun Skyttarlag, https://www.skjolden.com/fsl