Liste med bedrifter, lag og organisasjonar i området:

– IL Fanaråk, http://www.fanaraak.no/

– Fortun Skyttarlag, http://www.skjolden.com/fortun-skyttarlag