Ser du føre deg at Skjolden kan bli meir enn ein stad du er på ferie? At du, som mange av oss, kan finna det gode liv her? 

Då er du ikkje åleine! Fleire har lyst til å flytta til Skjolden, og Skjolden Bygdelag ynskjer difor å ta godt hand om deg som vurderer å flytta hit.

Kva med å ta eit prøveår i bygda for å finna ut om hjarta ditt syng litt ekstra når du vaknar opp i den energiske bygda der fjord møter fjell – inst i Sognefjorden, og sentralt i høve arbeidsmarknaden i Indre Sogn.

Skjolden Bygdelag har «rulla i gang» eit lite prosjekt der me inviterer unge, vaksne, familiar og einslege, til å «Prøvebu Skjolden». Om du vil ta eit fyrste steg for å finna ut om du vil bu her i eit år eller fleire, så kan me hjelpa deg å trekkja i dei rette trådane. Me vil gjere vårt beste for at arbeid, bustad og sosialt liv blir ivaretatt – og syte for ein varm velkomst til bygda og lokalmiljøet vårt med det gode samhaldet Skjolden er kjent for.

Utsikt over skulpturen Jonsok-bålet og Sognefjorden mot fjellet Molden

Kva med å gå til denne stranda kvar dag? Utsikt over skulpturen «Jonsok» og Sognefjorden mot fjellet Molden.

Prøvebu Skjolden – eit eventyrleg år

Skjolden bygdalag

Styret i Skjolden Bygdelag vil gje nye tilflyttarar ein varm velkomst og satsar mellom anna på «Prøvebu Skjolden»

Alt er ikkje på plass enno, men me tek sikte på å by fram:

  • Ein tilflyttingskoordinator som kan fortelja deg om bygda og kva som er fordelar og «ikkje så glamorøse sider» ved å bu her.
  • Omvisning på Skjolden, kom på vitjing for å kjenna på stemninga, sjå utsikta og få oversikt over kva bygda har å freista med.
  • Jobbtips! Tenk om me finn akkurat den jobben du er ute etter. Den kan dukke opp gjennom nettverket vårt, om du ikkje finn draumejobben på Stilling-ledig-sider.
  • Finna «prøvebustad». Med prøvebustad meiner me eit husvere som er ledig og eigna i høve det du (og dei du eventuelt bur saman med) ynskjer for det fyrste året (variert standard og pris).
  • Bygdevert. Tilflyttingskoordinatoren koplar deg med ein du har noko til felles med, og inviterer deg med på aktivitetar som skjer i lokalmiljøet. 
  • Interesse-match – presentasjon av det varierte fritidstilbodet og kontaktpersonar som kan introdusere deg til dei ulike aktivitetane.

…og dessutan har me nokre overraskingar på lur, til deg som ynskjer eit annleis år inst i Sognefjorden og tek kontakt med oss for å «prøvebu Skjolden».

Nysgjerrig? Ta kontakt!

Prosjektleiar for prøvebu-prosjekt og leiar i bygdelaget i Skjolden

Prosjektleiar Torill (t.v.) og bygdelagsleiar Anne Marie ynskjer nye innbyggjarar velkomne til å prøvebu Skjolden i 1 år.

Send ein e-post til tilflyttingskoordinator Torill på torill [@] fjellflyt.no eller ta kontakt med leiar i Skjolden Bygdelag Anne Marie Bolstad om du vil ta ein uformell prat om å prøvebu i Skjolden.

Eit eventyrleg år i Skjolden ventar kanskje på nettopp deg!