Ståpaddlebrett – Stand Up Paddle (SUP)

Leig Stand up paddlebrett Adventure Tours i Skjolden og utforsk indre del av Lustrafjorden på eiga hand!

Stand Up Paddling forkorta som «SUP» i utlandet, er ein aktivitet som stammar frå USA og som har vist ein sterk vekst i Europa dei siste åra. I Norge kallar ein det Stand Up Padling eller brettpadling. I motsetning til tradisjonelle surfebrett, har SUP-bretta større volum og større i både lengd og breidd. Dette fører til at bretta er meir stabile og eignar seg som eit fremkomstmiddel på lik linje med kajakk.

Å paddle i oppreist stilling gir det deg moglegheiten til å oppleve fjorden på ein ny og sikker måte som gir deg god mosjon, rørslefriheit og balansetrening.

BOOKING:

E-post: post@adventuretours.no

Tlf.: (+47) 957 66 385

MEIR INFORMASJON:

www.adventuretours.no