Webkamera Sognefjellshytta.
1410 meter over havet.
  
Klikk på bilder for å sjå det i større format.
Klikk her dersom nettlesar ikkje støttar ActiveX.
Sognefjellsvegen  mot aust Smørstabbreen Fanaråken
Steindalsnosi Skiløype Sognefjellsvegen  mot vest
Bildene blir opplasta 1 gang pr. time, 12 minuttar over heil time.
Dersom det ser ut til at bildene ikkje er oppdaterte, prøv å oppdatere sida.

 

 
Dette bildet blir oppdatert kvart 10. minutt.

 

Sjå på dato og klokkestempel på bilder for å verifisera at dei er oppdaterte.

 

 

Timelapse film

 

Antall besøkande:


Oppdatert: 08.02.14 12:07 OGB